Energie subsidies

Subsidie aanvragen kan voor verschillende duurzame technologieën bij verschillende instanties. Zowel woningeigenaren als het Midden- en Kleinbedrijf, als grotere organisaties kunnen gebruik maken van subsidies rondom duurzaamheid.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

De SDE is een grootschalige subsidieregeling van de overheid, beheerd en uitgevoerd door SenterNovem. In 2010 is deze regeling onder andere gericht op zonnepanelen, windenergie op land, biomassa en waterkracht.

Zonnepanelen

De SDE levert subsidie aan huishoudens die elektriciteit produceren met behulp van zonnepanelen. De subsidieaanvraag moet geschieden kort nadat de panelen zijn geplaatst, en geldt voor een periode van 15 jaar. De ontvanger krijgt een extra vergoeding per teruggeleverde kWh elektriciteit.

Op de website van SenterNovem is te zien welke duurzame technologieën onder de regeling vallen, wat de voorwaarden zijn en hoe de subsidie is aan te vragen.

Andere subsidies

Er zijn subsidies aan te vragen bij veel andere overheidinstanties, voor verschillende technologieën. Hieronder vallen vaak isolatieproducten, duurzame technologieën als de warmtepomp, de HRe-ketel of de zonnecollector, maar soms ook energieadvies. Subsidieverstrekkers variëren van ministeries tot provincies tot specifieke gemeenten. Voor een overzicht van beschikbare subsidies per woonplaats kunt u terecht op Energiesubsidiewijzer.nl