HRe Ketel

Het doel van de HRe-ketel of Micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling) is het efficiënt verwerken van energie, ofwel energie besparen ten opzichte van de huidige situatie. Dit gebeurt op de volgende manier:

HRe-ketel

HRe-ketel

De HRe-ketel heeft als primaire functie het verwarmen van de leefomgeving. Wanneer er vraag naar warmte is, zal de HRe-ketel warmte gaan produceren door het opwekken van elektriciteit uit het gas dat door de traditionele gasaansluiting het huis binnen komt. Bij het opwekken van elektriciteit komt immers een grote hoeveelheid warmte vrij. De opgewekte elektriciteit kan worden opgeslagen, direct worden gebruikt, of worden teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. De HRe-ketel vervult dus de functie van een cv-ketel, alsmede een deel van een elektriciteitscentrale.

Door de synergie van deze twee processen wordt energie omgezet met een rendement van bijna 100%. Er gaat dus nauwelijks nog energie verloren. Ter vergelijking: In een moderne elektriciteitscentrale wordt elektriciteit opgewekt met een rendement van 55%. De overige energie wordt in de vorm van warmte afgevoerd en dus niet gebruikt.

De HRe-ketel is op het moment nog niet te koop, maar dit zal naar verwachting niet lang meer duren. De verwachte aanschafprijs van het apparaat is €6000. De verwachte besparing is €200 tot €400 per jaar. Daarnaast valt de HRe-ketel onder de Subsidieregeling Duurzame warmte, waarmee tot €4000 kan worden ontvangen.