Warmtepomp

Een warmtepomp is in staat een gebouw te verwarmen en te voorzien van warm water door gebruik te maken van geothermische energie of aardwarmte. De warmte die wordt gewonnen uit de aardbodem is afkomstig van de zon die het aardoppervlak heeft opgewarmd. In de winter is de warmtepomp in staat het huis te verwarmen, in de zomer, wanneer de grondtemperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur, kan hij het huis koelen. Het rendement van een warmtepomp kan oplopen tot 140%. De warmtepomp werkt op elektriciteit, en kan op een stopcontact worden aangesloten.

De warmtepomp pompt een vloeistof de grond in welke door de hogere temperaturen van de aardbodem wordt verwarmd. Vervolgens wordt de vloeistof weer omhoog gepompt tot hij de warmtepomp bereikt. Daar wordt de vloeistof gecomprimeerd, waardoor de temperatuur verder stijgt. Op deze manier kan de vloeistof tot een gewenste temperatuur worden gebracht, en worden gebruikt in het huishouden.

De Warmtewisselaar

Warmtepomp

Warmtepomp overzicht

De warmtewisseling in de grond kan plaatsvinden door een horizontale of verticale warmtewisselaar:

Bij een horizontale warmtewisselaar wordt er gebruik gemaakt van een stelsel van buizen dat horizontaal in de grond is geplaatst. De buizen liggen ongeveer 75cm in de grond. Het totale oppervlak van het stelsel moet ongeveer gelijk zijn aan 120% van het oppervlak dat verwarmd moet worden. Hierdoor is een groot perceeloppervlak nodig. Het (opnieuw) aanleggen van een tuin biedt een mooie gelegenheid om een dergelijke warmtewisselaar aan te leggen.

Wanneer er niet genoeg ruimte is om een dergelijke warmtewisselaar aan te leggen, of wanneer de grondsamenstelling er beter geschikt voor is, kan worden gekozen voor een verticale warmtewisselaar. Hierbij gaan een aantal leidingen de grond in, waar eveneens een vloeistof door stroomt. De vloeistof wordt verwarmd, en op dezelfde manier verwerkt als bij een horizontale warmtewisselaar.
Hoe diep de leidingen de grond in gaan hangt af van het te verwarmen oppervlak, en varieert van enkele tientallen meters tot 100 meter diep.

Het verwarmen van de woning

Vanaf de warmtepomp in huis lopen leidingen de woning in om deze te verwarmen. Doordat het temperatuurverschil tussen het opgewarmde water en de omgeving relatief laag is, is een groot oppervlak van leidingen in de woning nodig. Er lopen daarom vaak leidingen door de vloer of wand. Het relatief lage temperatuurverschil zorgt er ook voor dat een warmtepomp niet in staat is de temperatuur in de woning in korte tijd sterk te verhogen.

De COP (Coefficient Of Performance) is een belangrijke term die vaak gebruikt wordt bij de warmtepomp. De COP of winstfactor geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie. De huidige warmtepompen hebben een COP van 3 tot 5.

Koelen in de zomer

In de zomer kan een warmtepomp de lagere temperaturen in de grond gebruiken om de woning te koelen. Hij pompt daarbij het door de grond gekoelde water door het verwarmingssysteem. Het systeem koelt hierdoor de omgevingslucht. Doordat er relatief weinig energie nodig is om het water alleen rond te pompen, is de warmtepomp de zuinigste vorm van het koelen van een woning.

De warmtepomp heeft een levensduur van ongeveer 20 jaar.

Subsidies voor een Warmtepomp

Voor een warmtepomp zijn verschillende subsidies beschikbaar:

Subsidieregeling Duurzame warmte

De subsidieregeling duurzame warmte is een subsidie voor onder andere de aanschaf van een warmtepomp. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type warmtepomp. Gemiddeld wordt er per warmtepomp een totale subsidie uitgekeerd van €5000.

Wanneer de subsidie voor het plaatsen van de installatie wordt aangevraagd geldt dat binnen een jaar na aanvraag de installatie geplaatst moet zijn. De subsidie mag tot 6 maanden na het plaatsen van de warmtepomp ook nog worden aangevraagd.

De subsidie is tot en met december 2011 aan te vragen op de website van SenterNovem met behulp van een DigiD. Binnen dertien weken ontvangt de subsidieaanvrager een brief met de toezegging van de subsidie. Als de warmtepomp eenmaal is geïnstalleerd dient een vaststellingsformulier te worden ingevuld om de subsidieaanvraag te voltooien.

Niet alle warmtepompen komen in aanmerking voor de subsidie. Controleer op de website van SenterNovem welke warmtepompen in aanmerking komen voor een subsidie.

Subsidieregeling Investeringen voor verlaging van elektriciteitsaansluiting van warmtepomphouders
Sommige warmtepompen behoeven een aansluittarief van 3×35 Ampère. Voor de eigenaren van deze warmtepompen is een extra subsidie beschikbaar tot €400. Deze is tot 15 december 2010 aan te vragen via SenterNovem.

Meer informatie is te vinden op de website van SenterNovem.

Regionale / overige subsidies

Naast de landelijke SDE subsidie zijn er mogelijk regionale subsidies te verkrijgen. Een overzicht van alle beschikbare subsidies per woonplaats kan worden gevonden op Energiesubsidiewijzer.nl.

Voordelen Warmtepomp

 • Besparen op verwarmkosten.
 • Kan naast verwarmen in de winter ook koelen in de zomer.
 • Vaak comfortabele verwarming doordat leidingen door de vloer lopen en voor vloerverwarming zorgen.
 • Zeer onderhoudsvriendelijk.
 • Door het hoge rendement bespaart de warmtepomp energie.
 • Een groot deel van de energie wordt opgewekt uit aardwarmte, wat een duurzame energiebron is. Hierdoor wordt er minder gebruik gemaakt van fossiele brandstof, wat CO2-uitstoot verminderd. De warmtepomp verminderd de CO2-uitstoot met ongeveer 10% tot 15% ten opzichte van een HR ketel.
 • Nadelen Warmtepomp

 • Hoge investeringskosten.
 • Een warmtepomp is niet in staat een woning snel naar een hogere temperatuur te brengen. Bij sommige installaties wordt er naast een warmtepomp een eenvoudige CV-ketel geplaatst om dit op te vangen.
 • Groot oppervlak nodig bij een horizontale warmtewisselaar.
 • In de woning is een relatief groot oppervlak nodig om de warmte over te brengen.