Waterstof

Waterstof kan meerdere duurzame toepassingen hebben, maar wordt over het algemeen gezien als een van de mogelijke vervangers van fossiele brandstoffen die bedoeld zijn om voertuigen aan te drijven. Hierbij moet gerealiseerd worden dat waterstof geen energiebron is zoals benzine en diesel, maar een energiedrager.

Brandstofcel

Waterstof wordt door middel van een chemische reactie met zuurstof in een brandstofcel omgezet naar elektriciteit en water. Dit gebeurt efficiënt en milieuvriendelijk, aangezien water het enige restproduct is. De elektriciteit kan vervolgens worden gebruikt om een elektromotor te voorzien, welke het voertuig aan kan drijven. De toepassing van de brandstofcel kan dus worden vergeleken met de toepassing van accu’s in elektrische auto’s.

De productie van waterstof

Door een proces wat elektrolyse wordt genoemd kan waterstof worden geproduceerd. Tijdens dit proces wordt water omgezet in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit. De elektriciteit die de brandstofcel produceert, is er dus bij de productie van waterstof ingestopt. Waterstof is dus een energiedrager, en geen energiebron.

De duurzaamheid van waterstof

Waterstof Auto

Waterstof Auto

De elektriciteit die wordt gebruikt bij de productie van waterstof bepaalt of de waterstof per definitie duurzaam is: Wanneer de elektriciteit is geproduceerd met verbranding van fossiele brandstoffen, is waterstof niet duurzaam. Wanneer het door duurzame energie is geproduceerd, is het wel duurzaam.

In het eerste geval kan waterstof wel bijdragen aan het bezuinigen van fossiele brandstof in de transportsector, omdat de omzetting efficiënter verloopt. Daarnaast voorkomt het locale luchtverontreiniging in steden en drukke verkeerspunten, aangezien schadelijke stoffen alleen vrij komen op de plaats waar waterstof wordt geproduceerd.

In het tweede geval zou de transportsector geheel duurzaam zijn. Dit zou betekenen dat de vraag naar groene stroom gigantisch zal stijgen. Aangezien groene elektriciteit op dit moment nog maar een klein deel van de huidige vraag naar elektriciteit kan dekken, zal het de komende jaren nog niet mogelijk zijn om de gehele transportsector te voorzien van groene stroom.

De elektrische auto heeft een vergelijkbaar probleem.

Nadelen van waterstof

Het grootste nadeel van waterstof is de lage energiedichtheid. Hierdoor is een grote hoeveelheid waterstof nodig om een kleine hoeveelheid energie te produceren. Dit betekent dat waterstofauto’s grote waterstoftanks moeten hebben om een relatief kleine actieradius te realiseren. Er lopen onderzoeken om de energiedichtheid van waterstof te vergroten.

Een tweede nadeel is dat de huidige infrastructuur geen ruimte biedt voor waterstof. Er zal een geheel nieuwe infrastructuur moeten worden aangelegd om mensen onderweg van waterstof te kunnen voorzien.