Zonne-energie

De zon is de meest krachtige duurzame energiebron. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de meeste andere duurzame energiebronnen. Zo ontstaat wind door temperatuurverschillen veroorzaakt door zonne-energie, is er stromend water omdat door het zonlicht het water verdampt waarna het op hoger gelegen gebieden naar beneden regent, of groeit biomassa door fotosynthese.

Zon

De Zon

De zon levert 15.000 tot 20.000 keer zoveel energie als dat de mensheid op dit moment nodig heeft.

In Nederland levert de zon per jaar 1000 Watt per m2. Dit is dus de zonne-energie dat op 1 vierkante meter valt op het moment dat de zon schijnt. Over de hele wereld genomen levert de zon maarliefst 120.000 TW. Tegen een wereldwijde energiebehoefte van 16 TW is dit immens veel. De energie kan echter door technische beperkingen op het ogenblik maar voor een klein deel worden gewonnen. Dit gebeurt met behulp van verschillende technologieën.

Photovoltaïsche energie

Zonne-energie kan met behulp van zonnecellen direct worden omgezet in elektriciteit. Dit kan de cel doen door de speciale eigenschappen van het materiaal waar een deel van de zonnecel van is gemaakt. Ga in het menu naar Zonnecellen voor meer informatie over zonnecellen.

Thermische zonne-energie

Bij thermische zonne-energie wordt de warmte van de zonnestralen gebruikt om een medium op te warmen, bijvoorbeeld water. Het warme water kan vervolgens worden opgeslagen, of direct worden gebruikt. Een zonnecollector zorgt ervoor dat de warmte zo efficiënt mogelijk wordt over gegeven aan het medium. Ga naar Zonnecollectoren in het menu voor meer informatie.